Pengurus Himpunan Unanda

PENGURUS HIMPUNAN UNANDA PALOPO

FAKULTAS PERIKANAN

FAKULTAS PERTANIAN

FAKULTAS KEHUTANAN

FAKULTAS EKONOMI

1. Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMM)

2. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (Himepa)

FAKULTAS SOSPOL

FAKULTAS HUKUM

FAKULTAS TEKNIK

 

Pengurus BEM Unanda

FAKULTAS PERIKANAN

Ketua              :

Sekretaris      :

Bendahara    :

FAKULTAS PERTANIAN

Ketua              :

Sekretaris      :

Bendahara    :

FAKULTAS KEHUTANAN

Ketua              :

Sekretaris      :

Bendahara    :

FAKULTAS EKONOMI

Ketua              :

Sekretaris      :

Bendahara    :

FAKULTAS SOSPOL

Ketua              :

Sekretaris      :

Bendahara    :

FAKULTAS HUKUM

Ketua              :

Sekretaris      :

Bendahara    :

FAKULTAS TEKNIK

Ketua              :

Sekretaris      :

Bendahara    : 

Page 3 of 5